Savivaldos įstaigų dokumentai | Marijampolės miesto gatvių pavadinimų kaita: interaktyvus žinynas
Dokumentai
Kartografija
Knygos
Periodika

Dėl suteikimo pavadinimo naujai pravestai gatvei: 1960-03-14, sprendimas Nr. 34

Dėl suteikimo pavadinimo naujai pravestai gatvei: 1960-03-14, sprendimas Nr. 34 / Kapsuko miesto darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas. – MAA, f. 279, ap. 1, b. 57, l. 40.

PROJEKTO RĖMĖJAI IR PARTNERIAI

Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka
UAB „Sidabrinė kamėja“
Marijampolės apskrities archyvas
Asociacija