Savivaldos įstaigų dokumentai | Marijampolės miesto gatvių pavadinimų kaita: interaktyvus žinynas
Dokumentai
Kartografija
Knygos
Periodika

Dėl Vilkaviškio gatvės panaikinimo ir pavadinimo kosmonauto J.Gagarino vardu: 1961-04-27, sprendimas Nr. 74

Dėl Vilkaviškio gatvės panaikinimo ir pavadinimo kosmonauto J.Gagarino vardu: 1961-04-27, sprendimas Nr. 74 / Kapsuko miesto darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas. – MAA, f. 279, ap. 1, b. 60, l. 72.

PROJEKTO RĖMĖJAI IR PARTNERIAI

Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka
UAB „Sidabrinė kamėja“
Marijampolės apskrities archyvas
Asociacija