Savivaldos įstaigų dokumentai | Marijampolės miesto gatvių pavadinimų kaita: interaktyvus žinynas
Dokumentai
Kartografija
Knygos
Periodika

Dėl Kampo gatvės pavadinimo pakeitimo į Pušinio gatvę: 1967-09-25, sprendimas Nr. 131

Dėl Kampo gatvės pavadinimo pakeitimo į Pušinio gatvę: 1967-09-25, sprendimas Nr. 131 / Kapsuko miesto darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas. – MAA, f. 279, ap. 1, b. 95, l. 101.

PROJEKTO RĖMĖJAI IR PARTNERIAI

Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka
UAB „Sidabrinė kamėja“
Kūrybos namai
Asociacija