Jono Basanavičiaus aikštė*

Jono Basanavičiaus aikštė*


Degučių seniūnija, Senamiesčio seniūnaitija.

Tai pagrindinė (centrinė) miesto aikštė, užgimusi, augusi ir kitusi kartu su miestu. Šiauriniu aikštės pakraščiu rytų kryptimi eina Vilkaviškio gatvė, iš rytinio aikštės šono išeina J. Dailidės ir Gedimino gatvės, iš pietinio – Kęstučio ir Vytauto, iš vakarinio – du pėsčiųjų takai, menantys dvi čia kažkada buvusias gatves: Šešupės (šiaurėje) ir Piliečių (pietuose).

XVI-XVII a. – vietovė vystėsi pagal savaime susiklosčiusį radialinį planą su trikampe aikšte.
Po 1765 m. gaisro gyvenvietė pertvarkyta pagal stačiakampį planą.
1782 m. Prienų seniūnijos inventoriuje aprašyta keturkampė Turgaus aikštė.
1795-1800 m. ir 1808 m. Naujosios Prūsijos žemėlapių miesto schemose pavaizduota miestelio centre esanti keturkampė aikštė.
1834, 1843, 1884, 1903 m. planuose aikštė vadinama tiesiog Turgumi (Rynek) arba Turgaus aikšte (Торговая плошчадь). XIX a. po gaisrų, kilusių 1815, 1868 ir 1894 m., aikštė kelis kartus pertvarkoma, tai atsispindi to meto planuose.
XIX a. antroje pusėje mieste suprojektuotos dvi prekybai skirtos aikštės, todėl (XX a. pradžioje) aikštė pradėta vadinti Senosios rinkos aikšte.
1920-01-27 Senosios rinkos aikštė pavadinta Piliečių aikšte.
1927 m. aikštė pavadinta J. Basanavičiaus vardu.
1929-04-04 Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos Savivaldybių departamentas patvirtino Marijampolės gatvių sąrašą, jame Senosios rinkos aikštė pavadinta J. Basanavičiaus aikšte.
1952-11-27 J. Basanavičiaus aikštė pavadinta K. Požėlos aikšte.
1989-02-09 aikštei sugrąžintas J. Basanavičiaus vardas.

Žiūrėti: Piliečių aikštė (1920-1929), K. Požėlos aikštė (1952-1989), Senosios rinkos aikštė (XX a. pradžia – 1920), Turgaus aikštė (XVII-XX a. pradžia).

Jonas Basanavičius (1851 11 23 Ožkabalių k., Bartninkų vlsč., Vilkaviškio aps.  – 1927 02 16 Vilnius) – tautinio judėjimo veikėjas ir ideologas, mokslininkas, gydytojas, tautosakininkas, antropologas, publicistas, lietuvių tautos patriarchas. Vasario 16-osios Akto signataras, Lietuvos universiteto garbės narys, profesorius, Bulgarijos Mokslų akademijos narys, pirmasis laikraščio „Aušra“ redaktorius.

Mokėsi Marijampolės gimnazijoje. /VLE. T.2. – P. 690-691./

Fotografijos
Žemėlapiai
Literatūra ir šaltiniai
 • Šiaurinės miesto dalies 1843 m. planas

  Plan... Maryampola = План... Мариамполя [Kartografija] : [šiaurinės miesto dalies 1843 m. planas] / [sudarė Majerskis] // Katalog rysunków architektonicznych z akt Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie : rysunki architektoniczne, plany urbanistyczne, varia z lat 1800-1868 / Ministerstwo Kultury i Sztuki. Generalny Konserwator Zabytków. Ośrodek Dokumentacji Zabytków ; opracowała Maria Łodyńska-Kosińska  – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974.  – 540 p. –– S. 201. – [Skaitmeninė kopija].

 • Marijampolės miesto gatvių schema

  Skaityti daugiau »

  Kapsuko miesto schema kariniame žemėlapyje

  Skaityti daugiau »

  Kalinių pervežimo schema, 1951 m.

  Skaityti daugiau »

  Marijampolės miesto gatvių ir situacijos planas

  Skaityti daugiau »

  Marijampolės m. Laisvės ir Bažnyčios gatvių planas

  Skaityti daugiau »

  Situacijos planas marijonų vienuolyno Marijampolėje

  Skaityti daugiau »

  Marijampolės miesto kanalizacijos projektas

  Skaityti daugiau »

  Marijampolės miesto aplinkinės sienos planas

  Skaityti daugiau »

  Žemės sklypų parceliacijos projektas

  Skaityti daugiau »

  Marijampolės miesto 1903 m. planas

  Skaityti daugiau »

  1893-1896 m. suvestinis tikrosios būklės planas

  Skaityti daugiau »

  Marijampolės miesto 1884 m. planas

  Skaityti daugiau »

  Marijampolės miesto situacijos planas

  Skaityti daugiau »

  1869 m. Marijampolės miesto reguliavimo projektas

  Skaityti daugiau »

  1866 m. vienuolyno teritorijos ir pastatų planas

  Skaityti daugiau »

  Marijampolės miesto 1857 m. planas

  Skaityti daugiau »

  Marijampolės miesto situacijos 1856 m. planas

  Skaityti daugiau »

  1834-1844 m. suvestinis tikrosios būklės planas

  Skaityti daugiau »

  Pietinės Marijampolės miesto dalies 1844 m. planas

  Skaityti daugiau »

  Šiaurinės miesto dalies 1843 m. planas

  Skaityti daugiau »

  Šiaurinės miesto dalies 1835 m. planas

  Skaityti daugiau »

  Marijampolės miesto aikštės ir šiaurinės dalies 1834 m. planas

  Skaityti daugiau »

  Arklių pašto stoties sodybos 1834 m. planas

  Skaityti daugiau »

  Arklių pašto stoties situacijos 1834 m. planas

  Skaityti daugiau »

  Marijampolės šiaurinės dalies esamos būklės planas

  Skaityti daugiau »

  Marijampolės miesto schema

  Skaityti daugiau »

  Naujosios Prūsijos karo žemėlapis

  Skaityti daugiau »

  Iki 1765 m. buvusio ir 1782 m. inventoriuje aprašyto miestelio plano schema

  Skaityti daugiau »

  Marijampolės miesto plano schema pagal 1782 m. inventorių

  Skaityti daugiau »

  1750-1765 m. Starapolės retrospektyvinė schema

  Skaityti daugiau »

  1. Dėl Marijampolės savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašo patvirtinimo : 2014-02-24, sprendimas Nr. 1-65 / Marijampolės savivaldybės taryba. – [žiūrėta 2014-08-18]. Prieiga per internetą: <http://www.infolex.lt/marijampole/Default.aspx?Id=3&DocId=35061>.

  2. Dėl pakeitimo Marijampolės miesto senų gatvių pavadinimų naujais : 1952-11-27, sprendimas Nr. 148 / Marijampolės miesto darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas. – MAA, f. 279, ap. 1, b. 13, l. 198,199.

  3. Dėl seniūnaitijų sudarymo Marijampolės savivaldybės seniūnijose : 2009-08-31, sprendimas Nr. 1-936 / Marijampolės savivaldybės taryba. – [žiūrėta 2014-04-30]. Prieiga per internetą: <http://www.infolex.lt/marijampole/Default.aspx?Id=3&DocId=18513>.

  4. Dėl senų vardų miesto gatvėms ir ketvirtajai vidurinei mokyklai grąžinimo: 1989-02-09, sprendimas Nr. 33 / Kapsuko miesto liaudies deputatų taryba, Vykdomais komitetas. – MAA, f. 279, ap. 1, b. 1527, l. 36.

  5. Marijampolės miesto tarybos posėdis : 1920-01-27, protokolas Nr. 3 /Marijampolės miesto taryba – LCVA, f. 1362, ap. 1, b. 10, l. 13.

  6. Marijampolės miesto valdybai: [Marijampolės miesto gatvių ir aikščių pavadinimai (1929-04-04 rezoliucija)] : 1929-04-06 atsakymas Nr. 3215 / LR vidaus reikalų ministerija, Savivaldybių departamentas. – LCVA, f.1362,ap.1,b.69,l.33-36.

  7. Miškinis A. Marijampolės miestas iki 1940 : Istorija ir architektūra. – Vilnius : Mintis, 1995. – P. 20-23, 26, 28, 31, 41, 43, 56, 61, 62, 85, 93.

PROJEKTO RĖMĖJAI IR PARTNERIAI

Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka
UAB „Sidabrinė kamėja“
Marijampolės apskrities archyvas
Asociacija