Savivaldos įstaigų dokumentai | Marijampolės miesto gatvių pavadinimų kaita: interaktyvus žinynas
Dokumentai
Kartografija
Knygos
Periodika

Dėl gatvių pavadinimo A. Galdiausko, A. Valaičio ir A. Ičkausko vardais: 1967-11-06, sprendimas Nr. 147a

Dėl gatvių pavadinimo A. Galdiausko, A. Valaičio ir A. Ičkausko vardais: 1967-11-06, sprendimas Nr. 147a / Kapsuko miesto darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas. – MAA, f.279, ap. 1, b. 95, l.139.

PROJEKTO RĖMĖJAI IR PARTNERIAI

Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka
Remigijaus Alavočiaus ūkis
Marijampolės apskrities archyvas
UAB “Scenos servisas”