Savivaldos įstaigų dokumentai | Marijampolės miesto gatvių pavadinimų kaita: interaktyvus žinynas
Dokumentai
Kartografija
Knygos
Periodika

Dėl naujos gatvės pavadinimo K.M. Čiurlionio vardu: 1971-03-04, sprendimas Nr. 58

Dėl naujos gatvės pavadinimo K.M. Čiurlionio vardu: 1971-03-04, sprendimas Nr. 58 / Kapsuko miesto darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas. – MAA, f.279, ap. 1, b. 170, l. 32.

PROJEKTO RĖMĖJAI IR PARTNERIAI

LKT
Remigijaus Alavočiaus ūkis
Kūrybos namai
UAB “Scenos servisas”