Savivaldos įstaigų dokumentai | Marijampolės miesto gatvių pavadinimų kaita: interaktyvus žinynas
Dokumentai
Kartografija
Knygos
Periodika

Dėl individualiai statybai skirto kvartalo, gatvių pavadinimo: 1974-02-07, sprendimas Nr. 58

Dėl individualiai statybai skirto kvartalo, gatvių pavadinimo: 1974-02-07, sprendimas Nr. 58 / Kapsuko miesto darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas, J. Adomaitis. – MAA, F.279, ap. 1, B.?, l.101.

PROJEKTO RĖMĖJAI IR PARTNERIAI

Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka
Remigijaus Alavočiaus ūkis
Kūrybos namai
Sūduvos fotoklubas