Savivaldos įstaigų dokumentai | Marijampolės miesto gatvių pavadinimų kaita: interaktyvus žinynas
Dokumentai
Kartografija
Knygos
Periodika

Dėl skvero pavadinimo Pergalės skveru: 1975-04-24, sprendimas Nr. 68 /

Dėl skvero pavadinimo Pergalės skveru: 1975-04-24, sprendimas Nr. 68 / Kapsuko rajono Kapsuko miesto darbo žmonių deputatų taryba, Vykdomasis komitetas. – MAA, f. 279, ap. 1, b. . l.150.

PROJEKTO RĖMĖJAI IR PARTNERIAI

Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka
UAB „Sidabrinė kamėja“
Marijampolės apskrities archyvas
Asociacija