Savivaldos įstaigų dokumentai | Marijampolės miesto gatvių pavadinimų kaita: interaktyvus žinynas
Dokumentai
Kartografija
Knygos
Periodika

Dėl gatvių pavadinimų naujai suprojektuotame individualios statybos kvartale: 1975-04-24, sprendimas Nr. 69

Dėl gatvių pavadinimų naujai suprojektuotame individualios statybos kvartale: 1975-04-24, sprendimas Nr. 69 / Kapsuko rajono Kapsuko miesto darbo žmonių deputatų taryba, Vykdomasis komitetas. – MAA, f.279, ap. 1, B. ? , l. ?.

PROJEKTO RĖMĖJAI IR PARTNERIAI

Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka
Remigijaus Alavočiaus ūkis
Marijampolės apskrities archyvas
UAB “Scenos servisas”